Renovatie
Expertise

Renovatie

Het renoveren van gebouwen is iets wat altijd zal blijven, of het nu gaat om een woning, bedrijfspand of schoolgebouw. Dit vanwege het feit dat de renovatiekosten vaak veel lager uitvallen dan de kosten voor nieuwbouw.

Vaak is het ook mogelijk om de renovatie op te delen in verschillende fases, dat kan aaneensluitend maar ook met tussenpauzes.Hierdoor ondervindt de opdrachtgever zo min mogelijk hinder en kunnen ook de kosten worden uitgespreid.

Wij hebben de afgelopen jaren verschillende schoolgebouwen gerenoveerd, maar ook het renoveren van woningen doen we veelvoudig.