Onze werkwijze
Bouwen is vooruitzien

Onze werkwijze

Bouwen is optimistisch. Bouwen is werken aan de wereld van morgen. Daarom is bouwen altijd vooruitkijken: elk project begint bij ons aan de digitale tekentafel, waar we nadenken over mogelijkheden en toekomstperspectieven. Aan wat u als mogelijke opdrachtgever wilt en wat haalbaar is. Want bouwen is voor Aannemersbedrijf G.G. Aalten het verwezenlijken van wensen, en zelfs dromen, van opdrachtgevers.

Hoe gaan wij te werk met een aanvraag voor nieuwbouw of renovatie van bijvoorbeeld een woning, moderne stal of een representatief bedrijfspand? Welke werkwijze passen we toe zodat u als bedrijf of particulier, als architect, als school, kerk of zorginstelling plannen snel en goed verwezenlijkt ziet worden?

In fase 1 pakken we de draad samen op

We pakken graag samen met onze klanten de draad op, soms helemaal aan het begin, soms als de eerste plannen er al liggen. Dat kan een verzoek om een prijsopgaaf zijn, maar net zo goed een concrete bouwvraag. Ook worden we uitgenodigd als lid van bouwteams.

Onze rol gaat om meer dan de bouwtechnische kant van ons werk. We willen ons inleven in wensen en dromen van onze opdrachtgevers. Wat leeft er? Daarom is de fase waarin we aan tafel gaan om het project door te spreken ook de fase waarin het toekomstige bouwsucces bepaald wordt. Goed begrijpen wat er speelt is het begin van alles. En dat geldt voor ruwe ideeën net zo goed als voor complete, reeds uitgewerkte plannen van de architect. 

In fase 2 vertalen we ideeën naar een degelijk bouwplan

Aan de digitale tekentafel vertalen we je wensen naar een degelijk bouwkundig plan. Of we pakken door de architect uitgewerkte plannen op en voegen daar onze bouwplannen aan toe. Architect, regelgever, iedereen kan uit de voeten met onze output.

In fase 3 gaan we het samen maken

Wat we bedenken of oppakken begeleiden we tot aan het eind. Daardoor weten we altijd wat er speelt. Bij ons is er geen scheiding tussen de digitale tekentafel en de bouwlocatie. U komt ons op beide plekken tegen. Daardoor profiteren we bij de voorbereiding van onze ervaring bij het bouwen zelf, en andersom. Dat is onze inbreng. Maar uiteindelijk kunnen we het natuurlijk alléén realiseren in soepele samenwerking met opdrachtgever, architect, projectontwikkelaar en vaklieden met uiteenlopende expertises.

Werken met een plan, flexibel als ’t kan

In elke fase van uw bouwproject zijn we graag flexibel. Bouwen brengt zó veel details met zich mee, dat kun je nooit voor de volle honderd procent overzien. We zijn eerlijk over wat er kan en wat er niet kan, altijd met een flexibele geest: we gaan kijken wat we aan onvoorziens voor u kunnen doen!

Waar we aan vasthouden

Als familiebedrijf voelen we ons persoonlijk verantwoordelijk. Dat krijg je als je naam op de gevel staat: wat onze opdrachtgevers van ons denken, vinden we superbelangrijk. Gaat u met Aannemersbedrijf G.G. Aalten in zee, dan kunt u erop vertrouwen dat we waarmaken wat we beloven. Wie dat zegt? Vraag het gerust na bij een van onze gerealiseerde projecten die u op deze website aantreft!

Daarnaast houden we van een ‘opbouwende’ mentaliteit: we hebben een positieve kijk op ons vak en we hopen dat u dat ook helpt — een (ver)bouwproces kan immers heel wat stress met zich meebrengen. Zó veel beslissingen over zó veel details, die ook nog eens vele jaren vaststaan als u eenmaal besloten hebt. Met Aalten houdt u de blik op de zonnige kant van het bouwen: op wat er wél mogelijk is, op wat we vandaag weer kunnen bereiken met elkaar.